wtorek, 19 kwietnia 2011

Kiszyniów cz.I


Kiszyniów (moł. Chişinău) jest stolicą i największym miastem Mołdawii. Jest centrum handlu i przemysłu środkowej Mołdawii. Położony jest nad rzeką Byk- prawy dopływ Dniestru. Miasto liczy ponad 650 tysięcy mieszkańców. Nazwa Kiszyniów pochodzi prawdopodobnie od starorumuńskiego słowa chişla ("źródło") i nouă ("nowy"), ponieważ miasto zostało zbudowane wokół źródła. Obecnie źródło jest zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Puszkina i Albişoara. Ale to tylko jedno z kilku przypuszczeń... Proporcje pomiędzy zielenią, a zabudowaniami spowodowały, że Kiszyniów jest jednym z najbardziej „zielonych” miast kraju i Europy.


Kiszyniów założono w 1466 roku na terenie Hospodarstwa Mołdawskiego. Niedługo później miasto dostało się pod panowanie Turków do 1812 roku, kiedy to Carstwo Rosyjskie zaanektowała miasto i tereny przyległe. Powstała wtedy gubernia Besarabska, której Kiszyniów był stolicą. Następnie w 1918 roku Besarabia stała się częścią Rumunii...jednak nie na długo, ponieważ w 1940 roku została „wchłonięta” przez ZSRR. Wtedy Kiszyniów stał się stolicą Mołdawii Radzieckiej. W wyniku wojny niemiecko- radzieckiej w 1941 roku, miasto po raz kolejny stało się częścią Rumunii. Od 1944 roku do 1991 Kiszyniów był stolicą Mołdawskiej SRR. Mołdawia ogłosiła niepodległość 23 maja 1991 roku. Stolicą kraju ogłoszono Kiszyniów.
Co warto zwiedzać- w następnych częściach :-)

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza