niedziela, 25 października 2015

Mołdawia. Muzyczna podróż Krzysztofa Wiernickiego

Ludowa muzyka mołdawska to przede wszystkim zbiór naleciałości muzycznych innych krajów i kultur, takich jak Turcja, Rumunia, Rosja czy Ukraina. Ale muzyczna Mołdawia ma też swój indywidualny rys. Jednogłosowe pieśni ludowe, tzw. doiny, śpiewane są na jednej sylabie tekstu, podobnie jak w chorale gregoriańskim.